شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار همه کسی، همدان

غار همه کسی، همدان

غار همه کسی در استان همدان در 64 کیلومتری شمال شرقی شهر همدان و نزدیک روستای همه کسی واقع شده است.

معرفی

غار در یک منطقه کارستی به وسعت چند کیلومتر مربع واقع شده است که در آن تعدادی چالههای وسیع قرار دارد. قطر بعضی از این چالهها حدود 60 متر است. چند دهانه بسته در منطقه یادشده دیده میشوند که شاید در گذشته دهانههای غارهایی بوده و بر اثر ریزش مسدود شدهاند.

یک چشمه آب جوشان در نزدیکی غار جاری بوده که به علت حفر چاههای عمیق نیروگاه برق همدان و پایین رفتن سطح سفرههای زیرزمینی آب، خشک شده است.

با توجه به وجود چشمه آب نزدیک غار، گودالهای آب درون تالار بزرگ، مسطح بودن کف، و تنگی دهلیزهای رابط بین تالارهای آن، این غار محلی مناس برای پناه گرفتن در مقابل حملات بیگانگان در مواقع ناامنی بوده است، به نحوی که در چنین شرایطی اهالی منطقه در آن پناه میجستهاند. وسعت تالارهای غار نیز پاسخگوی سکونت حدود 1000 نفر و بیشتر از آن است. در حقیقت همه کسی به معنای همگانی برای افراد آشنا و ساکن منطقه در مواقع حمله و خطر و احتمالاً وجه تسمیه غار و روستای آن همین همگانی بودن آن است.

ساختمان

غار دارای دو دهانه است. دهانه سمت چپ، به سوی غرب، راه اصلی ورود به غار، و ارتفاع آن از سطح دریا 1550 متر است.

پس از این دهانه، دهلیزی تنگ و خاک آلود به طول 30 متر قبل از دالانِ متصل به تالار اصلی قرار دارد. تنگی و خاک آلودگی دهلیز به علت حفاریهایی است که در طول مسیر به وسیله گنج یابان انجام شده است. دهلیز را باید به طور خزیده طی کرد. در مسیر دهلیز مقداری آجر، ساروج، و سفال شکسته ریخته شده که حاصل حفاریهای کنارههای دهلیز است.

دالان متصل به دهلیز چند متر طول دارد و به تالار اصلی غار باز میشود. ابعاد این تالار 40×30 متر و ارتفاع آن 8 متر است. سقف این الار در گذشته ریزش کرده است و تخته سنگهای بزرگ کف، حاصل آن ریزش اند.

در کف تالار، علاوه بر تخته سنگهای ریزشی، دو گودال خشک آب وجود دارد. در گودال سمت چپ یکی از نادرترین پدیدههای داخل غار دیده میشود و آن لایهای به قطر 5 میلی متر از کلسیم کربنات است که به ورقه یخی که بر اثر سرما در سطح آب تشکیل میشود، شباهت دارد و سرتاسر گودال را پوشانده است. گودال سمت راست 1 متر عمق دارد و احتمالاً آب مورد نیاز غارنشینان را تأمین میکرده است.

علاوه بر دالا ورودی، 5 دالان دیگر به تالار اصلی متصل اند بعد از دالان ورودی و در جهت حرکت عقربههای ساعت، دالانها عبارت اند از:

دالان نخست که به یک تالار کوچک به ابعاد 12×10 متر و ارتفاع 4 متر ختم میشود.

دالان دوم به ابعاد 15×2 متر و ارتفاع 2 متر.

دالان سوم به یک تالار به ابعاد 25×20 متر میرسد. در وسط این تالار تودهای لاشه سنگ هست که روی آنها تعدادی استخوان جانوران بزرگ ریخته شده است؛ احتمالاً جانورانی که این استخوانها متعلق به آنها بودهاند، به وسیله غارنشینان شکار شده و به مصرف خوراک آنها رسیدهاند. پس از این تالار، تالار دیگر به ابعاد 15×15 متر قرار دارد. این تالار به یک دهلیز ختم میشود.

دالان چهارم به طول 8 متر، ابتدا به یک تالار به ابعاد 20×15 متر و ارتفاع 5 متر و سپس به یک دهلیز 7 متری میرسد.

دالان پنجم 40 متر طول دارد و به دهانه فرعی غار میرسد.

در غار فعالیت غارسنگسازی کم است و تنها در حاشیه و دیوارهای تالار بزرگ، سطوحی وجود دارند که روی آنها غارسنگهای کوتاه میخ مانند و نخودی به چشم میخورند.

جاذبههای گردش گری

غار علاوه بر ارزشهای باستان شناسی از نظر مطالعات زمین شناسی نیز دارای اهمیتی ویژه است.

غار همه کسی در استان همدان در 64 کیلومتری شمال شرقی شهر همدان و نزدیک روستای همه کسی واقع شده است.

معرفی

غار در یک منطقه کارستی به وسعت چند کیلومتر مربع واقع شده است که در آن تعدادی چالههای وسیع قرار دارد. قطر بعضی از این چالهها حدود 60 متر است. چند دهانه بسته در منطقه یادشده دیده میشوند که شاید در گذشته دهانههای غارهایی بوده و بر اثر ریزش مسدود شدهاند.

یک چشمه آب جوشان در نزدیکی غار جاری بوده که به علت حفر چاههای عمیق نیروگاه برق همدان و پایین رفتن سطح سفرههای زیرزمینی آب، خشک شده است.

با توجه به وجود چشمه آب نزدیک غار، گودالهای آب درون تالار بزرگ، مسطح بودن کف، و تنگی دهلیزهای رابط بین تالارهای آن، این غار محلی مناس برای پناه گرفتن در مقابل حملات بیگانگان در مواقع ناامنی بوده است، به نحوی که در چنین شرایطی اهالی منطقه در آن پناه میجستهاند. وسعت تالارهای غار نیز پاسخگوی سکونت حدود 1000 نفر و بیشتر از آن است. در حقیقت همه کسی به معنای همگانی برای افراد آشنا و ساکن منطقه در مواقع حمله و خطر و احتمالاً وجه تسمیه غار و روستای آن همین همگانی بودن آن است.

ساختمان

غار دارای دو دهانه است. دهانه سمت چپ، به سوی غرب، راه اصلی ورود به غار، و ارتفاع آن از سطح دریا 1550 متر است.

پس از این دهانه، دهلیزی تنگ و خاک آلود به طول 30 متر قبل از دالانِ متصل به تالار اصلی قرار دارد. تنگی و خاک آلودگی دهلیز به علت حفاریهایی است که در طول مسیر به وسیله گنج یابان انجام شده است. دهلیز را باید به طور خزیده طی کرد. در مسیر دهلیز مقداری آجر، ساروج، و سفال شکسته ریخته شده که حاصل حفاریهای کنارههای دهلیز است.

دالان متصل به دهلیز چند متر طول دارد و به تالار اصلی غار باز میشود. ابعاد این تالار 40×30 متر و ارتفاع آن 8 متر است. سقف این الار در گذشته ریزش کرده است و تخته سنگهای بزرگ کف، حاصل آن ریزش اند.

در کف تالار، علاوه بر تخته سنگهای ریزشی، دو گودال خشک آب وجود دارد. در گودال سمت چپ یکی از نادرترین پدیدههای داخل غار دیده میشود و آن لایهای به قطر 5 میلی متر از کلسیم کربنات است که به ورقه یخی که بر اثر سرما در سطح آب تشکیل میشود، شباهت دارد و سرتاسر گودال را پوشانده است. گودال سمت راست 1 متر عمق دارد و احتمالاً آب مورد نیاز غارنشینان را تأمین میکرده است.

علاوه بر دالا ورودی، 5 دالان دیگر به تالار اصلی متصل اند بعد از دالان ورودی و در جهت حرکت عقربههای ساعت، دالانها عبارت اند از:

دالان نخست که به یک تالار کوچک به ابعاد 12×10 متر و ارتفاع 4 متر ختم میشود.

دالان دوم به ابعاد 15×2 متر و ارتفاع 2 متر.

دالان سوم به یک تالار به ابعاد 25×20 متر میرسد. در وسط این تالار تودهای لاشه سنگ هست که روی آنها تعدادی استخوان جانوران بزرگ ریخته شده است؛ احتمالاً جانورانی که این استخوانها متعلق به آنها بودهاند، به وسیله غارنشینان شکار شده و به مصرف خوراک آنها رسیدهاند. پس از این تالار، تالار دیگر به ابعاد 15×15 متر قرار دارد. این تالار به یک دهلیز ختم میشود.

دالان چهارم به طول 8 متر، ابتدا به یک تالار به ابعاد 20×15 متر و ارتفاع 5 متر و سپس به یک دهلیز 7 متری میرسد.

دالان پنجم 40 متر طول دارد و به دهانه فرعی غار میرسد.

در غار فعالیت غارسنگسازی کم است و تنها در حاشیه و دیوارهای تالار بزرگ، سطوحی وجود دارند که روی آنها غارسنگهای کوتاه میخ مانند و نخودی به چشم میخورند.

نام انگلیسی:  Hamekasi Cave   

نام فارسی :  غار همه کسی 


منبع:irandeserts

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.