شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار نیاسر (سوراخ رئیس)، نیاسر

غار نیاسر (سوراخ رئیس)، نیاسر

موقعیت

غار دست کنده نیاسر در استان اصفهان، در 30 کیلومتری غرب شهر کاشان، و در بالای روستایی به نام نیاسر واقع است.

معرفی

این غار دست کنده، درون سکویی وسیع و مسطح به نام تالار ساخته شده است. بخش جلویی این سکو دارای دیوارههای عمودی به ارتفاع 200 متر و مشرف به (روستا/ شهر) نیاسر است. سکوی مسطح و وسیع تالار حاصل رسوب گذاری چشمهای ماگمایی با آب دهی بالا بوده است که بعد از هزاران سال فعالیت و زایش سکو، در حال حاضر بنا به عوامل درون زمینی خشک شده است و شاید چشمه اسکندر، که خروجی آن در انتهای سکو قرار دارد، باقی مانده پایان یافته فعالیت فرایند آهکسازی آن باشد. اما آنچه که به این چشمه ماگمایی یا آهک ساز ارزش ویژه میدهد این است که در منطقه شهرستان کاشان چشمههای ماگمایی دیگری وجود داشتهاند که در حال حاضر چشمه فین نمونهای از آنهاست. اما آیا در مکانهایی مانند اَریسمان در نزدیکی بادرود، که هزاران سال پیش مکانی برای فلزکاری بوده است، چشمههای ماگمایی وجود داشته و آب مورد نیاز منطقه را تأمین میکردهاند؟ احتمالاً پاسخ مثبت است و باید به دنبال آثار آنها بگردیم و تغییرات آب و هوایی را در منطقه دخیل ندانیم.

ساختمان

غار نیاسر درون بخش آهک ساخته سکوی تالار قرار گرفته و ارتفاع دهانه آن از سطح دریا 1700 متر و مشرف نیاسر است. این غار دارای ساختمانی پیچیده و تو در توست. غار نیاسر دارای کانالهای دست کنده و تعدادی چاه است. مقطع کانالها به شکل مربع و ابعاد آنها در بخشهای مختلف، متفاوت است. درون این چاهها و در دووجه مقابل هم چالههایی برای نهادن دست و پا در سنگها کنده شده که عبور از آنها را آسان میکنند. عمق چاههای غار نیاسر، که دارای مقطع مربع شکل و ابعاد حدود 5/1 متر هستند، از 2 تا 10 متر متغیر است. از دیگر عوارض موجود در غار، دو راهیها و سه راهیهایی هستند که فقط یکی از آنها بازدیدکننده را به انتهای غار راهمایی میکند و سایر مسیرها انحرافی و گمراه کنندهاند. نکته بسیار جالب توجه در ساختمان غار، وجود اتاقکهایی است که به راحتی میتوانیم درون آنها بنشینیم تمامی این اتاقکها در ابتدای چاهها ساخته شدهاند. آیا این تاقچهها محل استراحت بازدیدکنندگان بودهاند یا محل نشستن حفاران برای دست به دست دادن آوارهای کنده شده و انتقال آنها به بیرون از غار؟ از دیگر نکات قابل توجه در ساختمان غار، یکی ایجاد شیب مناسب در کانالها جهت عبور آبهای فرورو حاصل از بارندگی و دیگری باز کردن کانالهایی به بیرون از دیواره سکو برای تهویه و جریان یافتن هوای درون غار است که هم اکنون آثار آنها به چشم میخورد. بخشی از دیواره جلویی غار در گذشته ریزش کرده است که آثار کانالهای کنده شده در آنها در پای دیواره و داخل باغ دیده میشود. پنجرههای رو به خارج از غار را طوری ساختهاند که در انتهاییترین بخش غار هوای لازم برای تنفس وجود داشته باشد. در انتهای غار و آن جا که فاصله کف و سقف زیاد میشود، محل کنده شدن سنگ آسیایی به قطر 80 سانتی متر است که نقش محل کندگی به شکل خورشید روی دیوار باقی است. انتهای این کانال اکنون ریزش کرده است. مجموعه این عوارض غار نیاسر را اسرارآمیز ساختهاند به طوری که تا امروز باستان شناسان نتوانستهاند در مورد علت وجودی آن نظری ارائه کنند؛ حتی آندره گدار، باستان شناسی که آتشکده ساسانی بالای سکوی تالار را تعمیر کرده، در مورد علل ساخت آن اظهار نظری نکرده است. به هر حال برای رسیدن به انتهای غار باید به روشهای مختلف، خزیده، نشسته روی پاها و در برخی مکانها ایستاده حرکت کنیم و پیش برویم.

غار نیاسر شامل دو بخش است: یکی بخشی که در سالای اخیر پاکسازی شده و به شکل غاری توریستی درآمده است این بخش اتاقی به مساحت حدود 14 متر مربع شروع میشود و دهانه آن از محل کف سکوی تالار است. به نظر نگارنده این بخش از غار ارتباطی به نیایشگاه اصلی، که مشرف به نیاسر است، ندارد و مدتها بعد از آن ساخته شده است. بخش دیگر، غار اصلی است که در ورودی آن تالاری کوچک و طبیعت ساخته به طول 6 متر عرض 3 متر، و ارتفاع 4 متر قرار دارد. در سمت چپ تالار آخوری از سنگ ساختهاند که چند سوراخ، ویژه بستن جانوران، در دیوار جلویی آن به چشم میخورند.

 

علل ساختن غار

در مورد علل ایجاد کانالها، چاهها، و اتاقکهای کوچک، که فقط میشود داخل آنها نشست و پاها را آویزان کرد، چندین فرضیه وجود دارد. نزدیکترین آنها به واقعیت این است که غار نیایشگاه بوده و در آن اعمال آیینی انجام میشده است و سازندگان آن همان قومی بودهاند که تپه سیلک را بنا نهادهاند. ضمن آنکه به فاصله 400 متر از غار یک نمونه از بهترین آتشکدههای ساسانی بنا شده است.

نام انگلیسی:  Nyasar Cave   

نام فارسی :  غار نیاسر (سوراخ رئیس) 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.