شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بلوچستان قلب مهربان ایران

بلوچستان قلب مهربان ایران

یه اشتباه توضرب المثل هست..اونجاکه گفته..مردسرش بره زیرقولش نمیزنه...مرداسربروت گولیه نروت...

بسم الله الرحمن الرحیم

بلوچستان قلب مهربان ایران

قدمت و تاریخچه بلوچستان به عهد دولت هخامنشان که جز ساترای چهاردهم، دولت هخامنش بود محسوب می شد و سمت دولت هخامنشیان از سوی شرق تا دره ی رودخانه سند ادامه داشته است.

بلوچستان در عهد باستانی جزء سرزمین دولت کیانی بود. در زمان سلطنت کیخسرو و قسمتی از سپاهیان این پادشاه را بلوچ ها تشکیل می دادند آنان سپاهیانی جنگاور و دلیر بودند که در میدان نبرد هرگز پشت به دشمن نمی‏کردند.

در شاهنامه فردوسی:

سپاهی زگردان کوچ و بلوچ سگالیده ی جنگ مانند قوچ

که کس در جهان پشت ایشان ندید برهنه یک انشت ایشان ندید

است سیستان و بلوچستان –

مرکز این استان شهرستان زاهدان می باشد.

زاهدان سابقه چندانی ندارد ، در اوایل پادشاهی فتحعلی خان قاجار- در محل

زاهدان چاه آبی بود که راهزنان پس از حمله به کاروان ها و چپاول آنان ساعتی یا شبی را در آنجا سپری می کردند. پیرامون این چاه جنگل های انبوهی از درختان تانح و گز بود که اکنون اثری از آن نیست در سال ۱۳۱۵ هجری قمری یکی از ساکنان آن محل کاریزی در آنجا حفر کد و آبادی کوچکی بوجود آمد که « دزدآب» نام گرفت.

چهارسال بعد متخصصان بلژیکی که در استخدام دولت ایران بودند جهت دایر کردن گمرک خانه به دزدآب آمدند از این زمان به تدریج بر وسعت و جمعیت دزدآب افزوده شد و از سال ۱۳۱۴ شمسی دزدآب به زاهدان تغییر نام یافت. و اوّلین نشانة شهرنشینی با احداث خط آهن از کیوته پاکستان با زاهدان پدیدار شد.

و با توسعة بعدی زاهدان امروزی به مرکز استان تبدیل شد زاهدان شهر جدیدالاحداث است که بر سه راه کرمان و به مشهد. کرمان به چابهار و نزدیک به مرز پاکستان و افغانستان واقع شده است.

بلوچستان شامل شهرهای ایرانشهر، چابهار ، خاش ، سراوان، نیک شهر می‏شود. اما خیلی از بلوچها در حضرت آباد و زاهدان هم زندگی می کنند . قابل ذکر است هر شهر از آنچه نام مردم خودش شامل دهستان ، بخش ، روستا می‏شود و خیلی وسیع می باشد.

 

منبع: aftabir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.