شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار قوری قلعه، پاوه

غار قوری قلعه، پاوه

موقعیت

غار قوری قلعه در استان کرمانشاه در فاصله 87 کیلومتری شهر کرمانشاه، 25 کیلومتری پاوه قرار دارد. غار در دامنه رشته کوه شاهو و داخل کانیهای آهکی زایش یافته و ارتفاع دهانه آن از سطح دریا حدود 1200 متر است.

معرفی

قلعهای قدیمی به نام قوری قلعه بر فراز یکی از کوههای نزدیک غار قرار دارد. در گویش کردی «قوری» به معنای «گِل» است و قوری قلعه؛ یعنی قلعه ساخته شده از گل یا قلعه گلی. نام غار برگرفته از نام قلعه است.

ساختمان

طول گسل اصلی و شناخته شده غار حدود 3000 متر است که از طریق ترکها و روزنههای بسیاری به سطح شاهو مرتبط میشود، به علت وجود حوضه آبگیر وسیع و بارندگی حدود 400 میلی متر، آبهای حاصل از بارندگی و ذوب برف از راه روزنهها و شکافهای کارستی فوق به اعماق کوه شاهو فرو میروند و پس از تجمع در دهلیز و دالانهای اصلی با آبدهی متوسط از غار خارج میشوند.

به علت وجود آب در کف غار و بالا بودن سطح ایستابی در گذشته، که اثر آن بر سراسر دیوارهای غار قابل مشاهده است، مقدار چکیدهها چندان نیست و چکیدهها در محلهایی که بالاتر و خارج از سطح ایستابی بودهاند تشکیل شدهاند. اما چکندههای فراوان در انواع گوناگن در سراسر غار به چشم میخورند.

ویژگی

در غار قوری قلعه چکندههایی منحصر به فرد شکل گوشتکوب در بالای حوضچههای ایستابی تشکیل شدهاند. نظیر این چکندهها در هیچ یک از غارهای شناخته شده ایران دیده نشده است. دلیل تشکیل این چکندهها، بالا و پایین رفتن بسیار تدریجی سطح آب در درازمدت و نیز، حالت اشباعی آب غار از کلسیم بیکربنات محلول و نیروی جاذبه مولکولی بوده، که طی هزاران سال پیش و زمان اوج غارسنگسازی رخ داده است.

غارسنگهای بلورین غار در حالت تشکیل کریستال در آب فوق اشباع از کلسیم بیکربنات و در سکونی سبی پدید آمدهاند. در حال حاضر غار از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش نخست، که حدود 500 متر طول دارد، از دو تالار و دالانهای رابط بین آنها تشکیل شده و نورپردازی از زوایای مختلف آن را تبدیل به مکانی زیبا برای گردش گری کرده است و بخش دوم که با دری آهنی از بخش توریستی جدا شده است، به علت برخورداری از موانع طبیعی فقط میتواند مورد بازدید کوهنوردانی که وسایل لازم را به همراه دارند، قرار گیرد. ضمن آن که زیباترین پدیدههای غارسنگی در این بخش از غار قرار دارند و طول این بخش چند برابر طول بخش توریستی است.

نام انگلیسی:  Ghori Ghaleh Cave   

نام فارسی :  غار قوری قلعه

 

 

منبع:irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.