اين  قلعه در شهر خمين و مربوط به دوره قاجاريه است كه از نظر ساخت كالبدي و معماري بسيار ارزنده مي باشد. سبك معماري، تزئينات و فضاي داخلي ، اسكلت  ساختماني و نوع مصالح به كار رفته آن را به صورت يك اثر معماري بي نظير درآورده است. بنابر شواهد وسعت اين قلعه در گذشته بسيار بيشتر از وضعيت كنوني بوده است. در حال حاضر اين بنا داراي ديوارهاي بلند در چهار طرف است كه در سمت جنوب آن بر روي يك ديوار يك اثر تزئيني بنام كلاه فرنگي وجود داشته كه محوطه و ساختمان اصلي راتشكيل مي داده است. ساختمان اصلي شامل چند  اتاق تو در تو است كه فضاي داخلي توسط رف ها و مجسمه هاي گچي و نقوش گل و  گياه تزئين شده است. در يكي از اتاق ها اسناد و عسكهای متعلق به خاندان علي خان كمره ايي معروف به سالار محتشم ، زينت ديوار شده است.درجلوي اتاق  ها يك ايوان بزرگ قرار داشته كه از دو طرف پلكان به حياط ارتباط دارد. نمای بيرونی ساختمان اصلي بوسيله ستونهای گچبری زيبا و سردرهای مزين شده، بسيار  جلب توجه می كند.