شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دین و مذهب در تبت

دین و مذهب در تبت
دین و مذهب در تبت به خاطر تاریخ طولانی آن داستان‌های متفاوتی دارد؛ اما به طورکلی مذهب تبت به سه دسته اصلی آنیمیسم (روح/جان باوری)، بون و بودا تقسیم می‌شود.

مذهب های اصلی تبت

آنیمیسم تحت کنترل نیروهای همزاد گرایی توسط شاعران باستانی و داستان سرایان است. مذهب بون بر خلوص و پاکی فضا، تشریفات تدفین و شیوه‌های خاص تفکری تکیه دارد. اصل مذهب بون ممکن است از آئین زرتشت یا مذهب بودای کشمیری باشد. مذهب بودا وسیله‌ی آزادی از رنج‌های وجود چرخه‌‌ای است و منشأ آن به هند باستان و شاکیامونی بودا (Shakyamuni Buddha) یا گوتاما بودا (Gautama Buddha) برمی گردد. در زیر به معرفی مذهب‌های فلات تبت بر اساس سه دسته بندی فوق می‌پردازیم.

دین ها و مذاهب در تبت

1. آنیسم

2. بنیان گذار بون یونگ درونگ - تونپا شن راب میوچه و ایجاد مذهب بون در ژانگ ژونگ

ظهور بون در تبت

روحانیت بون

3. گوتاما بودا و منشأ بودا در هند

ظهور اولیه بودیسم در تبت

گورو پادماسامباهاوا (Guru Padmasambhava)

زوال و احیا

نیانگماپا (Nyingmapa)

کادامپا

کارگیوپا (Kargyupa)

ساکیا

داستان تسونگکاپا

گلوگ

تفکر

چرخه برچسب دار زندگی

آنیسم

آنیسم (از کلمه لاتین آنیما به معنای «روح/زندگی») اشاره به این باور دارد که موجودات غیرانسانی نیز دارای روح هستند یا حداقل برخی از انواع اصول حیات را دربر دارند. آنیسم دربرگیرنده این باورهاست که هیچ جدایی بین جهان مادی و معنوی نیست و روح نه تنها در انسان‌ها بلکه در تمام حیوانات، گیاهان، سنگ‌‌ها، حوادث طبیعی نظیر رعد، ویژگی‌های جغرافیایی نظیر کوه‌ها و رودها و یا سایر موجودات محیط طبیعی وجود دارد. آنیسم بیشتر بر اساس مذاهب مردم بومی برپاشده است.
این کهن‌ترین شکل مذهب تبت است که به «مذهبی بی نام توسط را استین (Ra Stein)» شهرت دارد. این مذهب نوعی از آنیسم برمبنای پرستش عناصر و خدایان کوه‌هاست. به منظور آرام کردن ارواح کوهستان محلی و «اسب باد» یا «لونگتا» در پرچم‌های نماز تبتی یا سنگ قبرهای مستقر بر روی گذشتگان برجسته جهت اطمینان از حسن توجه خوب عود دود می‌کردند. اعلان رسمی حقیقت و سوگند در حضور خدایان محلی صورت می‌گرفت تا برای طالعی خوب دعا کنند و مکان‌ها یا اشیای طلسمی به عنوان نیروهای حامی زندگی مورداحترام بودند. نیروهای متخاصم یا دشمن می‌توانستند با به حلقه درآوردن طلسم حامی زندگی در مراسمی به نام «لاهگوک (Lahguk)» قدرت غلبه و فتح به دست آورند. مذهب کذایی انسان‌ها (که به تبت میچویی نامیده می‌شود) که از آنیسم اولیه گرفته شده است بستگی به داستان سرایان (به تبتی درانگخن) و خوانندگان معماها یا اشعار حماسی دارد تا چارچوبی قومی برای رفتار اجتماعی فراهم کند.

 

منبع: http://www.worldinbag.com

برای ورود به لینک منبع این مقاله کلیک کنید.

 

 

 

 
دسته ها: چین و تبّت

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.