شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

روستای حسین آباد اردستان

روستای حسین آباد اردستان

روستای حسین آباد اردستان در قسمت شمال ودر فاصله ۱۵ کیلومتری شهر اردستان قرار دارد وهم اکنون در این روستا حدود ۳۶۰ نفر ساکن هستند و دارای حدو۹۰ خانوار می باشد. حسین آباد یکی از روستا های قدیمی شهرستان اردستان می باشد: روستای حسین آباد اردستان دارای طول جغرافیایی ۲۵ دقیقه و۵۲درجه و عرض جغرافیایی ۳۳دقیقه و۳۳درجه کره جغرافیایی می باشد،ودر شمال شهر اردستان و غرب شهر زواره در استان اصفهان قراردارد. روستای حسین آباد قبلا در دهستان گرمسیر شهرستان اردستان قرار داشته است ولی هنگامی که زواره بخش می شود در دهستان ریگستان قرار می گیردوهم اکنون درهمین دهستان قراردارد.

طبق شواهد و بناهای موجودو گفته های مردم روستا، حسین اباد تا کنون در ۴ مکان جداگانه قرار داشته است در واقع روستای حسین آبادی که هم اکنون مردم در آن ساکنند حسین آباد چهارم به حساب می آید و حسین آبادسومی همان حسین آبادی است که به قلعه ی حسین آبادمعروف است و ارگ ها و دیوارهای آن هم اکنون وجود دارد و در غرب و در نزدیکی حسین آباد کنونی قرار دارد که اطلاعات بیشتر در موردآن در ادامه داده می شود و حسین اباد دوم حسین آبادی که اثراتی از آن باقی نمانده است چون متاسفانه به علت قرار گرفتن آن در مزارع کشاورزی و برای اینکه زمین های بیشتری برای کشاورزی داشته باشند آن راتخریب می کنند. به گفته افراد قدیمی روستا، حسین آباد دومی دارای بنایی ۳ طبقه و بازارچه بوده است و احتمالا حمام وآب انباری که هم اکنون وجود دارد متعلق به حسین آباد دومی می باشد و طبق تحقیقاتی که روی حمام انجام شده به این نتیجه رسیدیم که قدمت این حسین آباد دومی به دوران صفویه و زمان حکومت شاه عباس می رسد( یعنی حدود ۴۵۰ سال پیش )و متاسفانه در مورد تاریخ وطرز زندگی مردم آن زمان در حسین آباد اطلاعاتی وجود ندارد و حسین آباد اول که در مورد آن تا کنون بنده مطلبی یافت نکرده ام در طرف شمال غربی حسین آباد کنونی قرار داشته است و هم اکنون با تخریب آن وتبد یل به زمین های کشاورزی به باغ درخت پسته تبدیل شده و فقط یک دیوار (به قول اهالی ده دیوار کهنه )باقی مانده است بیشتر اطلاعات مردم قدیم روستا در مورد تار یخچه روستای حسین اباد در مورد حسین اباد سومی است که قنات این دوره حسین آباد توسط حاجی محمد تقی تاسیس شده است ودارای طول جغرافیایی ۲۳ دقیقه و ۵۲ درجه و عرض جغرافیایی ۳۱ دقیقه و ۳۳ درجه کره جغرافیایی می باشد.

که در کتاب آتشکده اردستان که توسط آقای ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی نوشته شده است در این مورد چنین بیان شده است:حسین آباد حاجی محمد تقی(حسین آباد سومی) دیه حاصل خیزی است که به وسیله حاجی محمد تقی نامی در اوائل قرن سیزدهم هجری(۱۲۱۵ه.ق) احداث گردیده است و مجمر (شرح حال سید حسین متخلص به مجمر که در باب شعرا خواهد بود و از شاعران معروف آن دوران بوده واصلیت این شاعر زواره ای بوده است ) معروف در تاریخ این احداث قطعه ذیل را سروده است (در این این شعر ۹ بیت اول آن در مدح حاجی محمدتقی است و۷ بیت آن در مدح روستای حسین آباد است که برای مشاهده کامل این شعر به آدرس اینترنتی که در آخر این مقاله درج شده مراجعه فرماییدهمان طورکه در بالا اشاره شد این روستا دارای قلعه ای از دوران قاجارمی باشد که این قلعه دارای چهار ارگ در گوشه های خود ویک درب چوبی بزرگ بوده است که یک از این ارگ ها به دست مالک شخصی آن حدود چند سال پیش خراب شده است ولی سه ارگ آن هنوز باقی مانده است در قدیم به علت وجود راهزنان ودزدان و نزدیک بودن به جاده مردم مجبور به ساخت این قلعه ها بوده اند و هرروزو شام در این ارگ ها از قلعه نگهبانی می کرده اند به طوری که به حالت شیفتی افرادی در هر برج بوده اند و با دیدبانی اگر راهزن یا دزدی به قلعه نزدیک می شده به افراد روستا آماده باش می داده اند و این نکته هم قابل ذکر است که در حسین آباد اولی هم قلعه کوچکی با ارگ های مستحکم وجود داشته است که آن جا هم مانند این قلعه حسین آباد سومی داری درب چوبی بزرگی بوده است که آن قلعه پیشرفته تر بوده است که متاسفانه مالک شخصی این زمین ها هم این بنای بسیار زیبا را در چند سال پیش تخریب کرد ه اند و فقط پی ها و چارچوب این قلعه که معلوم نبوده چند سال قدمت دارد باقی مانده است ولی با پرسش هایی که بنده از اهالی قدیمی این روستا به عمل آوردم توانستم سری افراد که از زمان حاجی محمد تقی به بعد مالکان حسین آباد بوده اند وتاریخچه ای از آن ها را جمع آوری کنم . در کتاب اردستان نامه (گلبن) در مورد حاج محمد تقی که قنات حسین آباد در سال ۱۲۱۵هجری قمری احداث کرده این چنین می نویسد:حاج محمد تقی که در اصفهان ساکن شده است وخاندان جواهریان در آن جا از نسل او هستند وی حاکم اردستان در زمان محمد شاه قاجار بوده ومزرعه حسین آباد از احداثات اوست که مجمر زواره ای ماده تاریخی برای احداث آن گفته.

بعد از این که حاج محمد تقی در سال ۱۲۱۵ هجری قمری قنات روستا را احداث می کند محدوده زمین هایی هم برای کشت با آب قنات را تعیین می کند و شروع به کاشت می کند.مالک حسین اباد بعد از حاجی محد تقی ،سهام السلطنه بزرگ بوده است .((در کتاب آتشکده اردستان که توسط ابوالقاسم رفیعی مهر آبادی در مورد سهام السلطنه این طور بیان شده است: اسم سهام السلطنه مصطفی قلی خان فرزند محمد تقی خان عرب عاملی بوده است و سهام اسلطنه به خاطر کار ها ومقام به او لقب داده شده است امنیت راه های از کرمان تا تهران بعظم له تفویض شده و کمال لیاقت وکفایت را به معرض ظهور می آورد و مرتبتی عالی در در بار ناصر الدین داشت مصطفی قلی خان به سادات وعلما ارادت می ورزید و به شعا ئر مذهبی مخصوصا تعزیه داری آل عبا علاقه مفرطی داشته است نامبرده در سال ۱۳۰۵ هجری قمری حکومت یزد را عهده دار شد و در سال ۱۳۰۶ به علت معرضه مثانه در گذشت و قلعه حسین آباد سومی که هم اکنون هم وجود دارد توسط سهام السطنه بزرگتر درست می شود.

سهام السلطنه کوچک(پسر) ۵ دنگ از روستای حسین آباد را به معتمد الحرم نیسیانی که در حرم سرای پادشاه بوده است می فروشد. و به این صورت از آن سال به بعد مالک روستای حسین آباد نی ها می شوند (( در کتاب آتشکده در مورد معتمدالحرم نیسیانی این چنین می نویسد: حاجی معتمد الحرم نیسیانی :حاجی میرزا احمد خان نیسیانی در قریه نیسیان بر زاوند در خانواده متوسطی به دنیا آمد و چون خنثی بود به تهران احضار ودر حرم سرای ناصرالدین شاه داخل شده و سمت آغاباشی گری داشته است ظاهرا ابتداء ورود به این خدمت سال یک هزار وسیصد (۱۳۰۰) هجری قمری و پس از وفات ناصرالدین شاه آغاباشی مظفرالدین شاه ومحمد علی شاه و احمد شاه بوده است وبعد از انقراض سلاطین قاجاریه منزوی گردیده و در سال یک هزار سیصد نه (۱۳۰۹) شمسی در تهران وفات یافت روستای حسین آباد اردستان پس از انقلاب:روستای حسین آباد اردستان پس از انقلاب پیشرفت های زیادی کرده است و مردم حسین آباد بعد از انقلاب مفهوم خوب زندگی کردن ودور از زور ارباب وخان را را برای اولین بار تجربه کردند ودیگر در آن خانه های اربابی زندگی نکردند و سریع از آن خانه های اربابی بیرون رفتند ودر فاصله ۶۰۰ متری بافت قدیمی شروع به ساخت خانه های جدید کردند پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمین یدرروستاها از جمله حسین آباد اباد چاه های آبی به میزان احتیاج مردم حفر شد که همان طور که در قبل اشاره شد در این روستا هم ۳ حلقه چاه عمومی برای مردم حفر شد و به مردم به طور رایگان هدیه داده شد تا بتوانند در کار در این زمین ها خرج و مخراج و احتیاجات خود را تامین کنند در اوایل کار کردن روی این زمین ها که همراه با واگذاری سهم چاه های آب به مردم داده می شده است به علت این که قبلا این زمین ها بیابان بوده است آباد کردن آن بسیار سخت بوده است .

به طوری که بعضی از افراد در اوایل این زمین ها رها یا فروخته اند اما با همه این مشکلات این زمین ها به دست کشاورزان زحمت کش روستای حسین آباد آباد شد بعد از این که این زمین ها و سهم آب به مردم واگذار شد مردم شروع به ساخت خانه با مصالح جدید آن زمان یعنی :آجر،آهن،گچ در فاصله تقریبا۵۰۰ متری روستای حسین اباد سومی (خانه های این دوره از حسین آباد به زمان سهام السلطنه یعنی حدود۲۰۰ سال قبل می رسد می باشد که درمورد آن در بخش تاریخ قبل از انقلاب توضیحات کامل داده شده است)کردند در اوایل انقلاب جمعیت حسین آباد در حال افزایش بوده است ولی بعد از چند سال جوانان وبعضی از مردم روستا برای جویا شدن کار ومشکلات دیگر شروع به مهاجرت به شهر ها کردند و این مهم باعث شده است که روستای حسین آباد با توجه به این که روستای قدیمی است و باید جمعیتی بیش از این داشته با شد متاسفانه تا این زمان فقط دارای حدود۳۶۰ نفرجمعیت می باشد.

همین طورکه مردم حسین آباد به ساخت خانه می پرداختند در فاصله ۶۰۰ متری روستا هم شروع به ساخت دامداری هایی برای دام وطیور خود کردند یکی از محاسن روستای حسین آباد نسبت به تمام روستا های شهرستان اردستان این است که هیچ نوع دامداری در داخل خود روستا یعنی جایی که مردم ساکنند وجود ندارد در واقع مردم حسین اباد مانند روستا های دیگر دام ها را در کنار خانه مسکونی خود پرورش نمی دهند بلکه با همکاری تمام افراد روستا یک مکان خاص همان طور که در قبل گفته شد در فاصله تقریبا ۶۰۰متری روستا ساخته شده است و به اکثریت افراد روستا زمین هایی برای دام هایشان واگذار شده است و این مهم خود باعث شده است که روستای حسین آباد یکی از روستا های بسیار تمیز شهرستان اردستان به حساب آید واز نظر بهداشتی هم در سطح بالایی قرارگیرد. کم کم بعد از چند سال پس از انقلاب تمام افراد روستا در مکان جدید روستا ساکن شدند. بعد از انقلاب تاکنون خدماتی که به این روستا ارائه شده است رابه طور لیست وار برای شما عزیزان به نمایش می گذارم :

۱) برق رسانی به تمام امکان مسکونی جدید

۲) لوله کشی آب برای تمام روستا

۳) مخابرات

۴) ساخت مدرسه ابتدائی جدید چون در قبل از انقلاب هم دارای مدرسه ابتدائی بوده است ولی آن مدرسه در حال تخریب بوده

۵) آسفات کوچه ها

۶) ساختن خانه بهداشت

۷) ساخت ساختمانی برای بسیج

۸) ساخت مدرسه راهنمایی پسرانه در حسین آباد برای دانش آموزان روستای حسین آباد وروستاهای اطراف آن

۹) مجهز کردن تمام منازل روستا به خط تلفن ثابت

۱۰) گاز رسانی به تمام منازل روستا

۱۱) بهسازی خیابان ها وکوچه ها

۱۲) دادن دهیاری به حسین آباد

۱۳) ساخت مسجد جدید وحسینیه وآشپزخانه برای آن و بسیار کار های دیگر که در این جا فقط موارد مهتر بیان شد.

مردم روستای حسین اباد در دوران هشت سال دفاع مقدس نقش خود را واقعا به خوبی ایفا کردند و از این امتحان خدایی سربلند بیرون آمدند که وجود دو شهید به نام های حسین نژاد رمضانی ورحمان جوزی که هم اکنون در همین روستا به خاک سپرده شده اند و وجود جانبازان دراین روستا بیان گیر این حقیقت است

 

منبع:aftabir

دیدگاه های بازدیدکنندگان

فلاح نژاد پنجشنبه، 03 خرداد 97 - 05:18 PM

با عرض سلام این تصویر مسجد جامع که برای معرفی روستای حسین آباد اردستان گذاشته اید متعلق به این روستا نمی باشد بلکه این مسجد جامع متعلق به خود شهر اردستان هست لطفا تصویر را بردارید

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.