شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

میراث معدنکاری در معدن نمک چهرآباد

میراث معدنکاری در معدن نمک چهرآباد

ژئوتوریسم زیر شاخه ای مستقل از توریسم طبیعت گرا است ؛ معادن اعم از قدیمی و یا در حال استخراج ، جزو جاذبه های ژئوتوریسمی هر کشوری محسوب می شوند، یکی از جاذبه های ژئوتوریسمی کشور مان، معدن نمک چهرآباد زنجان می باشد که درحال حاضر نمک صنعتی از آن استخراج می شود اما ارزش و دارایی ملی این معدن بیش از ذخیره موجود نمک آن است که برای پاشش برروی جاده ها و ممانعت از یخ زدگی سطح معابر خیابانها از آن استفاده می شود ، این سایت معدنی دارای ارزش های مربوط به میراث معدنکاری کشور است که طبق سن یابی مومیایی های معدنکاران یافت شده در آن۲۵۰۰ سال تاریخ معدنکاری در منطقه زنجان و کشور ایران را نشان می دهد ، برگزاری تورهای ژئوتوریسمی و توضیحات راهنمایان ژئوتوریسم که در این خصوص از میان مهندسان معدن نیز انتخاب می شوند، ارزش شگرفی در شناسایی قدمت معدنکاری ایران در کنار مسایل فنی مربوط به گذشته معدنکاری و مسایل فرهنگی آن دوران به مردم داخل کشور و جهانیان خواهد داشت این معدن در مقایسه به نمونه های جهان دومین معدن نمک جهان از لحاظ وجود آثار معدنکاری باستانی و تنها معدن نمک جهان از نظر کشف ۶ مومیایی با قدمت ۱۷۰۰ تا ۲۳۰۰ مربوط به کارگران و ناظران معدن است .

با احداث سایت موزه مومیایی ها و موزه معدنکاری و تبدیل این معدن به ژئوسایت معدنی قابل تبدیل به منطقه ای بی نظیر جهانی از نظر ژئوتوریسمی خواهدشد که سایر فعالیتهای ژئوتوریسمی در کنار آن در منطقه نیز قابل اجرا خواهد بود.

 

 

منبع: http://www.aftabir.com

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.