شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جهانگردی و انواع جرم

جهانگردی و انواع جرم

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان در عواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته، پائین آمدن سن بازنشستگی، تسهیل رفت و آمد بین شهرها و کشورهای مختلف، هم ازحیث وسایل نقلیه و هم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید و نظایر آنها جست. تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورها بسیار چشمگیر است در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگردی وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلا ر درآمد ملی تحصیل خواهد شد. علی رغم نکات مثبتی که جهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد، ایجاد اشتغال، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آنها دارد، مثل هر پدیده دیگری، دارای مشکلا تی نیز می باشد که از جمله می توان به تهدید شدن ارزش های اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشاره کرد.

● جهانگردان به عنوان قربانیان جرم

تردیدی وجود ندارد که در مناطق دارای جهانگردان زیاد اشخاصی نیز حضور پیدا می کنند که از این موقعیت سو» استفاده کرده و جرایمی را علیه جهانگردان مرتکب می شوند. دلا یل واضحی برای این که جهانگردان، بیش از اشخاص محلی، قربانی جرم واقعی شوند وجود دارد. آنان معمولا مقدار زیادی پول نقد، جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین، پس از سرقت آنها، به سهولت بیشتری قادر به فروختنشان می باشند. جهانگردان، برای حداکثر استفاده از وقت و امکانات، معمولا تا دیروقت مشغول گشت و گذار بوده و چه بسا به محلها و امکنه ای بروند که حتی برای اشخاص محلی ناامن محسوب می شوند.آنان معمولا فرصت و حوصله لا زم را برای تعقیب جرایم و مجرمین و حتی اقامه دعوی ندارند. زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جهانگردان را تقویت می کند، برخوردهای بین آنان با اشخاص محلی است، این برخورد می تواند ناشی از عواملی چون عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظ طرز لباس پوشیدن، سخن گفتن یا رفتار کردن باشد، که گاهی باعث مخالفت شدید اشخاص محلی با پدیده جهانگردی و جهانگردان

می شود. جهانگردان می توانند قربانی جرایم متعددی مثل سرقت، قتل، تجاوز جنسی، گروگان گیری و نظایر آنها قرار گیرند. تحقیقی در ۳۲ ایالت مکزیک انجام شد و نشان داد که جرایمی مثل کلا هبرداری و سرقت رابطه نزدیکی با پدیده جهانگردی دارند. تحقیقات مشابه رابطه بین رشد جهانگردی و بالا رفتن میزان جرایم را نشان داده است. علا وه بر جرایم ذکر شده در بالا، ارتباط بین جرایمی مثل فحشا، مستی و تکدی نیز با پدیده جهانگردی در تحقیقات مختلف نشان داده شده است.

● جهانگردان و تهدید ارزش های اجتماعی

یکی از مهمترین آثار جهانگرد برکشورها و مناطق جهانگرد پذیر تاثیر منفی است که جهانگردان بر اخلا ق و ارزش های اجتماعی در کشورهای مذکور می گذارند. به قول هریسون قماربازی و فحشا اساس صنعت توریسم شده است. در مورد این دومی، یعنی فحشا، مناطق توریستی می تواند امکان ارتکاب فحشا را بدون خطر شناخته شدن هم برای زنی که به این کار دست می زند و هم برای جهانگردی که بی میل نیست که دور از خانه و کاشانه دست به ارتکاب اعمالی زند که ارتکاب آنها را در شهر محل اقامتش غیر تصور می داند فراهم آورد.

● جهانگردان به عنوان مجرم

گاهی جهانگردان خود دست به ارتکاب جرایم مختلفی می زنند که از جمله مصادیق بارز این امر آن چیزی است که در سال های اخیر تحت عنوان «اوباشگری در فوتبال» شناخته شده است. این افراد با ایجاد درگیری، تخریب و غارت، امنیت کشورهای پذیرنده را با خطر مواجه می سازند. بدمستی های شبانه در برخی از مناطق جهانگرد پذیر نیز موجب سلب آسایش مردم می شود.

همین طور، جهانگردان ممکن است با آوردن اشیای ممنوعه به داخل کشورهای خود به خیل مجرمین بپیوندند. برای مثال یک جهانگرد انگلیسی پس از مراجعت از اسپانیا چمدانی حاوی پانصد عدد از نوعی سوسمار کوچک خطرناک را به انگلستان آورد.

هر چند که شاید این را نتوان با موضوع جرم و جهانگردی به طور مستقیم مرتبط دانست، چرا که شاید از همان آغاز هدف فرد گردش و جهانگردی نبوده است، لیکن در عین حال نشانگر امکاناتی است که سفرهای مرتبط با جهانگردی می تواند در جهت ارتکاب جرم در اختیار افراد قرار دهد

 

 

منبع: http://www.aftabir.com

دسته ها: جهانگردی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.