شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

برنامه‌های برگزار شده توسط سفرهای گردشگری نازنیوز

برنامه‌های برگزار شده توسط سفرهای گردشگری نازنیوز
جدول برنامه های برگزار شده توسط سفرهای گردشگری نازنیوز
 
عنوان برنامه تاریخ ایرلاین نوع سفر مدت برنامه تعداد نفرات موقعیت
سفر گروهی به تاجیکستان 27/07/2010 تاجیک ایر هوایی 7 روز 5نفر  تاجیکستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   18/11/2010 تاجیک ایر
هوایی 7 روز 3نفر تاجیکستان
سفر گروهی به تاجیکستان  14/03/2011 آسمان  هوایی 7 روز 5 نفر
 تاجیکستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   04/08/2011 آسمان هوایی 7 روز 6نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   14/08/2011 آسمان هوایی 7 روز 4نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   01/09/2011 تاجیک ایر
هوایی 7 روز 4نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به ازبکستان   02/09/2011 ندارد زمینی از مشهد
3 روز 7نفر ازبکستان
 سفر گروهی به ترکمنستان   09/09/2011 ندارد زمینی از مشهد
5 روز 6نفر ترکمنستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   18/09/2011 تاجیک ایر
هوایی 7 روز 4نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   26/10/2011 تاجیک ایر
هوایی 7 روز 9نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   23/08/2012 تاجیک ایر
هوایی 7 روز 7نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   20/12/2012 تاجیک ایر
هوایی 7 روز 8نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به تاجیکستان   02/06/2013 تاجیک ایر
هوایی 7 روز 6نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به تایلند   03/09/2013 قطریه
هوایی 14 روز 9نفر تایلند
 سفر گروهی به کامبوج   03/09/2013 فطریه
هوایی 7 روز 9نفر کامبوج
 سفر گروهی به لائوس   17/09/2013 قطریه
هوایی 4 روز 9نفر لائوس
 سفر گروهی به تاجیکستان   07/11/2013 آسمان  هوایی 7 روز 2نفر تاجیکستان
سفر گروهی به کنیا 29/12/2013 قطریه ترکیبی 17روز 3 نفر کنیا
سفر گروهی به اوگاندا   02/02/2014 قطریه  هوایی 7 روز 3 نفر  اوگاندا
 سفر گروهی به تاجیکستان   11/03/2014 آسمان هوایی 7 روز 6نفر تاجیکستان
 سفر گروهی به ترکمنستان   21/03/2014 ندارد زمینی از مشهد
5 روز 9نفر ترکمنستان
 سفر گروهی به ترکمنستان   11/09/2014 ندارد زمینی از مشهد
5 روز 12نفر ترکمنستان
 سفر گروهی به ازبکستان   11/09/2014 ندارد زمینی از مشهد
14 روز 15نفر ازبکستان
سفر گروهی به تاجیکستان 18/03/2015 تاجیک ایر هوایی 7 روز 15 نفر تاجیکستان
سفر گروهی به ترکمنستان 18/03/2015 ندارد زمینی از مشهد 5 روز 13 نفر ترکمنستان
سفر گروهی به ازبکستان 22/03/2015 ندارد زمینی از ترکمنستان 5 روز 13 نفر ازبکستان
سفر گروهی به ترکمنستان 13/09/2015 ندارد زمینی از مشهد 5روز 11 نفر ترکمنستان
سفر گروهی به ازبکستان
17/09/2015 ندارد زمینی از مشهد
5 روز 11 نفر ازبکستان
سفر گروهی به تاجیکستان 24/09/2015 تاجیک ایر هوایی 7 روز 5 نفر تاجیکستان
سفر گروهی به تایلند 27/10/2015 ماهان هوایی 14 روز 6 نفر تایلند
سفر گروهی به لائوس 02/11/2015 ندارد زمینی از تایلند 14 روز 6 نفر لائوس
سفر گروهی به ازبکستان 23/03/2016 ندارد زمینی از ترکمنستان 5 روز 10 نفر ازبکستان
سفر گروهی تاجیکستان 03/04/2016 آسمان هوایی 7 روز 4 نفر تاجیکستان
سفر گروهی به روسیه 23/06/2016 ایرفلوت هوایی 17روز 10نفر روسیه
سفر گروهی به تاجیکستان 04/09/2016 تاجیک ایر هوایی 7 روز 6 نفر تاجیکستان
سفر گروهی به ترکمنستان 04/09/2016 ندارد زمینی از مشهد 5 روز 6 نفر ترکمنستان
سفر گروهی به کنیا 25/01/2017 قطریه هوایی 5 روز 20 نفر کنیا
سفر گروهی به تانزانیا 30/01/2017 ندارد زمینی از کنیا 7 روز 20 نفر تانزانیا
سفر گروهی به ترکمنستان 20/03/2017 ندارد زمینی از مشهد 5 روز 8 نفر ترکمنستان
سفر گروهی به چین و تبت 26/05/2017 قطریه هوایی 14 روز 10 نفر چین و تبّت
سفر گروهی روسیه 02/07/2017 ایرفلوت هوایی 14 روز 7نفر روسیه
سفر گروهی به ارمنستان 25/08/2017 ندارد زمینی 5 روز 23 نفر ارمنستان
سفرگروهی به گرجستان 29/08/2017 ندارد زمینی 3 روز 23 نفر گرجستان
سفر گروهی به ارمنستان 17/09/2017 ندارد زمینی 8 روز 16نفر ارمنستان
سفر گروهی به سریلانکا 05/11/2017 قطریه هوایی 8 روز 6 نفر سریلانکا
سفر گروهی به آفریقا 19/03/2018 قطریه هوایی 12 روز 8نفر کنیا-تانزانیا
جام جهانی 20188 19/05/2018 قطریه هوایی 18روز 9نفر روسیه

 

دسته ها: مسافران

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.