شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ادامه تحصیلات در كشور فرانسه راهنمای عملی 1

ادامه تحصیلات در كشور فرانسه راهنمای عملی 1

با توجه به وجود انواع مختلف روادید, تصمیم گیری در مورد مدت و هدف از اقامت كه تقاضای روادید برمبنای آن صورت می پذیرد, امری بسیار مهم و ضروری است باید توجه داشت كه پس از ورود به خاك فرانسه امكان هیچ گونه تمدید و یا تغییر در نوع روادید وجود ندارد

● درخواست روادید
با توجه به وجود انواع مختلف روادید، تصمیم گیری در مورد مدت و هدف از اقامت كه تقاضای روادید برمبنای آن صورت می پذیرد، امری بسیار مهم و ضروری است. باید توجه داشت كه پس از ورود به خاك فرانسه امكان هیچ گونه تمدید و یا تغییر در نوع روادید وجود ندارد.

درخواست های روادید از طریق بخش همكاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در تهران انجام می گیرد.

اغلب تاخیر های احتمالی در صدور روادید به دلیل نواقص پرونده متقاضیان می باشد بنابراین به هنگام تحویل پرونده باید از كامل بودن مدارك و مستندات مورد نیاز اطمینان حاضل نمایید(ترجمه تایید شده مدارك، اصل مدارك و…)

▪ انواع مختلف روادید

۱) روادید دانشجویی بلند مدت
تمام دانشجویان غیر اروپایی (دانشجویانی كه تابعیت جامعه اقتصادی اروپا، آندورا، موناكو، سوییس، سن مارین و واتیكان را ندارند) در صورتی كه اقامت پیش بینی شده آنها بیش از شش(۶) ماه باشد باید جهت ادامه تحصیلات خود، روادید دانشجویی بلند مدت اخذ نمایند.

مدت اعتبار این روادید بیش از یك سال نخواهد بود و دانشجویان از هر ملیتی در صورت تهیه و ارایه مدارك اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح می توانند روادید دانشجویی خود را تمدید كنند.

http://www.diplomatie.fr/venir/pays.html

برای دریافت اقامت دانشجویی در هنگام ورود به فرانسه و در مهلت دو ماهه داشتن این نوع روادید ضروری است.

۲) روادید اقامت كوتاه مدت
برای تحصیلاتی كه مدت آنها كمتر از شش ماه می باشد و روادید اقامت كوتاه مدت فرد را از درخواست اقامت معاف می كند و خود این نوع روادید به عنوان مجوز اقامت معتبر است.

ـ توجه : در پایان برنامه پیش بینی شده، ادامه تحصیل در دیگر رشته ها بدون بازگشتن به كشور مبدأ به منظور اخذ روادید دانشجویی بلند مدت غیرممكن است و امكان تغییر روادید اخذ شده به هیچ وجه در فرانسه وجود ندارد.

۳) روادید دانشجویی كنكور
روادید دانشجویانی كه جهت شركت در یك كنكور و یا یك امتحان درخواست می شود، برای اقامت های كوتاه مدت-حداكثر ۹۰ روز- صادر می گردد. در صورت موفقیت و پذیرش قطعی در واحد آموزش مربوطه، دانشجو بدون نیاز به برگشتن به كشور مبدأ روادید اقامت بلند مدت را دریافت می نماید. در صورتی كه جهت ثبت نام قعطی در موسسه آموزشی، نیاز به آموزش های مقدماتی و یا تكمیلی باشد نیز روادید كنكور صادر می گردد.

▪ تذكر:
روادید توریستی، از هر نوع كه باشد، تحت هیچ شرایطی ، نه در فرانسه و نه در هیچ یك از دیگر كشورهای جامعه اروپا قابل تغییر به روادید دانشجویی نمی باشد.

▪ مدارك معتبر مورد نیاز
تمامی دانشجویان باید پرونده ای را جهت ارایه به بخش همكاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در تهران تشكیل دهند. (اصل مدارك ذیل باید هنگام مصاحبه در كنسولگری ارائه شود.)

۴) روادید دانشجویی بلند مدت
ـ فرم روادید بلند مدت كه با دقت و با ذكر تاریخ تكمیل و توسط متقاضی امضا شده باشد.
- ۵ قطعه عكس جدید متقاضی بدون روتوش سال جاری.

مدارك درخواستی ذیل باید در سه نسخه و هر كدام در یك پوشه جداگانه ارایه گردد:
- كپی آخرین مدرك تحصیلی ایرانی به همراه ترجمه فرانسه آن كه به هم الصاق شده باشند.
- كپی ترجمه رسمی تایید شده شناسنامه ایرانی متقاضی و همچنین كپی اصل فارسی شناسنامه كه به هم الصاق شده باشند.
- CV متقاضی
- كپی گواهی ثبت نام (یا پیش ثبت نام) در یك دانشگاه یا یك موسسه عالی فرانسوی دولتی یا خصوصی كه مورد تایید دولت باشد.
- كپی ۵ صفحه اول گذرنامه به همراه كپی صفحات روادید قبلی كشورهای شن گن
- مستندات مالی

۱) یك حساب بانكی فرانسوی(فرانسه) به نام دانشجو با اعتباری معادل ۶۰۰۰ یورو

۲) تقبل هزینه توسط فردی در فرانسه (نامه تقبل هزینه با امضای گواهی شده در شهرداری، حساب بانكی و فیش حقوقی ۳ ماه گذشته ، كارت شناسایی ملی یا گذرنامه یا كارت اقامت.)

مبلغ قابل پرداخت: ۱۰۰ یورو

۵) روادید اقامت كوتاه مدت
- ۲ فرم روادید كوتاه مدت كه با دقت و با ذكر تاریخ تكمیل و توسط متقاضی امضا شده باشد
- ۲ قطعه عكس جدید متقاضی بدون روتوش سال جاری.
-CV متقاضی
- كپی یك دعوتنامه (در زمینه های فرهنگی، هنری، زبانشناختی یا علمی)
- كپی معرفی نامه محل كار متقاضی روادید در ایران
- كپی پنج صفحه اول گذرنامه به همراه كپی صفحات روادید قبلی كشورهای شن گن
- مستندات مالی

۱) یك صورت موجودی حساب به نام متقاضی روادید از یك بانك ایرانی با حداقل موجودی ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۲) نامه ی تقبل تمام هزینه های اقامت و سفر در فرانسه از طرف فرد یا موسسه یی كه شما را به فرانسه دعوت كرده است یا موسسه ایرانی كه شما برای آنها كار می كنید.

مبالغ قابل پرداخت:
- برای اقامت كمتر از یك ماه ۲۵ یورو
- برای اقامت كمتر از یك تا سه ماه ۳۰ یورو
- برای اقامت یك تا سه ماهه باامكان ورود مكرر به فرانسه ۳۵ یورو

۶) روادید كنكور
- ۲ فرم روادید كوتاه مدت كه با دقت و با ذكر تاریخ تكمیل و توسط متقاضی امضا شده باشد
- ۲ قطعه عكس جدید متقاضی بدون روتوش سال جاری.
-CV متقاضی
- كپی دعوتنامه ارسالی از طرف دانشگاه یا موسسه فرانسوی
- كپی ۵ صفحه اول گذرنامه به همراه كپی صفحات روادید قبلی كشورهای شن گن
- مستندات مالی: صورت موجودی حساب بانكی متقاضی روادید از یك بانك ایرانی با حداقل موجودی ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال
ـ هزینه قابل پرداخت : ۳۰ یورو

● نكات قابل توجه قبل از عزیمت
▪ كپی و اصل بعضی از مدارك در فرانسه مورد نیاز شما خواهد بود.
▪ تمامی مداركی كه برای ثبت نام و درخواست روادید تهیه كرده اید
▪ گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه و دانشگاهی و ریز نمرات ۳ سال آخر تحصیلات
▪ گذرنامه معتبر و كپی و ترجمه صفحاتی كه نشانگر مشخصات فردی، ملیت و مدت اعتبار گذرنامه می باشد. اگر اعتبار گذرنامه شما نزدیك به اتمام است، آن را تمدید نمایید (تاریخ اعتبار كارتهای اقامت تا تاریخ اعتبار گذرنامه شما محدود خواهد بود)

- ترجمه شناسنامه كه برای تهیه كارت شناسایی در فرانسه مورد استفاده قرار گرفته و برای انجام بعضی از كارها ضروری است.
- گواهینامه رانندگی كه به همراه كارت دانشجویی شما را مجاز به رانندگی در فرانسه می نماید.
- عكس

▪ تذكر:
تجهیزات برقی در فرانسه با برق ۲۲۰ و ۵۰ HZ كار می كند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۰۴ ارزش ریالی واحد یورو حدود ۱۰۰۰۰ ریال می باشد.

● كارت اقامت
دانشجویانی دارای روادید بلند مدت باید كارت اقامت موقت را درخواست نمایند كه بر آن لفظ "دانشجو" قید شده باشد.حداكثر مدت اعتبار این كارت یك سال می باشد و در صورت طولانی تر شدن تحصیلات باید هر سال آن را تمدید نمود. كارت اقامت به همراه گذرنامه معتبر مدارك معتبر مورد نیاز جهت اقامت در فرانسه می باشند.

۱) درخواست كارت اقامت
این درخواست باید حداكثر ظرف دو ماه پس از ورود به فرانسه انجام گردد.

با توجه به ضروری بودن این مدرك جهت بسیاری از موارد، ‌شایسته است تا هرچه سریعتر در جهت دریافت آن اقدام شود. جهت ارایه درخواست كارت اقامت باید به فرمانداری دپارتمان اقامت مراجعه شود این درخواست شامل یك پرونده و فهرست مدارك و مستندات مورد نیاز می باشد. ( این فهرست ممكن است در مناطق مختلف متفاوت باشد). تمامی مدارك باید به زبان فرانسه یا ترجمه رسمی باشد.

▪ اصل مدارك ارایه شده هنگام صدور روادید اقامت بلند مدت (كه شامل مستندات مالی نیز می گردد.)
▪ گواهی ثبت نام در یك موسسه آموزش عالی.
▪ مدارك بیمه (تامین اجتماعی دانشجو، بیمه درمانی و…)

▪ مدارك مسكن

ـ مسكن شخصی:
رسید پرداخت اجاره، آخرین قبض برق، بیمه مسكن، قرارداد اجاره

ـ خوابگاه دانشجویی:
تاییدیه مدیرخوابگاه در سربرگ رسمی موسسه

ـ سكونت نزد شخص حقیقی:
گواهی سكونت تایید شده توسط شخص حقیقی به همراه مدارك مسكن این شخص مانند رسید پرداخت اجاره، قبض برق، فتوكپی كارت ملی(شناسایی) معتبر. نمونه گواهی سكونت در فرمانداری دپارتمان موجود است.

- فرم معاینات پزشكی كه رایگان و اجباری بوده و توسط OMI (دفتر مهاجرتهای بین المللی) كه افراد دارای تابعیتهای غیر فرانسوی تابع آن هستند.
- گذرنامه معتبر به همراه كپی صفحات حاوی مشخصات فردی، ملیت، مدت اعتبار گذرنامه و روادید دانشجویی بلند مدت
- ۲تا۳ عدد عكس سیاه و سفید جدید
- یك پاكت تمبر شده با آدرس متقاضی
-یك تا سه هفته پس از تحویل پرونده یك رسید و یك دعوتنامه برای دریافت كارت اقامت به دست شما خواهد رسید. حضور متقاضی كارت هنگام دریافت الزامی است.

۲) تمدید كارت اقامت
تقاضای تمدید كارت اقامت باید ۲ ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن صورت پذیرد. علاوه بر مداركی كه به هنگام اولین درخواست دریافت كارت اقامت ارایه شده است، مداركی مربوط به اقامت فرد در فرانسه طی سالی قبل نیز مورد نیاز است. فرمانداریها موظفند بررسی كنند كه آیا متقاضی واقعاً به تحصیل مشغول است. جهت حصول به این اطمینان می توانند علاوه بر مدارك زیر، هر نوع مدرك دیگری كه نشانگر صحت فعالیتهای تحصیلاتی می شود مانند، ریز نمرات گواهی حضور و غیاب و… را از متقاضی درخواست نمایند.

▪ مدارك مورد نیاز:
- گذرنامه معتبر:
در صورت نیاز می توان اعتبار آنرا در سفارت ایران در فرانسه تمدید كرد.

- مدارك دال بر جدیت و تایید انجام تحصیلات :
مانند فهرست تحصیلات پی گرفته از هنگام ورود به فرانسه و پروژه های مطالعاتی. مدارك مربوط به دروس تحصیلات سال گذشته: دیپلم های اخذ شده ،‌گواهی حضور در امتحانات و كلاسها، ریز نمرات و…

- مدارك مالی:
علاوه بر مستنداتی كه برای سال آینده مورد نیاز است، ‌مسئولین ذیربط می توانند حساب های مالی سال گذشته را نیز كنترل كنند. بنابراین تمام مداركی كه مؤید مبالغی است كه شما در آن ذینفع بوده اید مانند:

صورتحسابهای بانك، انتقال وجه، تبدیل ارز و حواله های پولی،... را نزد خود نگهدارید.

- نتایج معاینه پزشكی، رایگان انجام شده توسط دفتر مهاجرتهای بین المللی

 

 

منبع:

دسته ها: جهانگردی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.