شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاخ منشیکوف (THE MENESHIKOV PALACE)

کاخ منشیکوف  (THE MENESHIKOV PALACE)

THE MENESHIKOV PALAC    

کاخ منشیکوف، اوّلین و بزرگترین ملک شخصی پایتخت است که متعلّق به الکساندر دانیلوویچ منشیکوف از نزدیکان پترکبیر می‌باشد. منشیکوف اوّلین استاندار پترزبورگ نیز می‌باشد.
از کاخ فقط ساختمان مرکزی آن حفظ شده است که مشرف به رودخانه نوا می‌باشد. این تنها کاخ سنت پیترزبورگ بود که سفرای کشورهای مختلف در این محل ملاقات می‌شدند. پترکبیر در میهمانی‌های مختلف که در این کاخ برگزار می‌شد، سعی می‌کرد تا آداب و رسوم اروپایی را به شاهزاده‌های جوان که از مسکو به پایتخت مهاجرت می‌کردند، آموزش بدهد. این کاخ هم اکنون یکی از بناهای هرمیتاژ محسوب شده و موزه فرهنگ روسی می‌باشد.

 تصویر الکساندر دانیلوویچ منشیکوف

 


تصویری از کاخ منشیکوف در کنار رود نوا در سنت پیترزبورگ

دسته ها: روسیه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.