شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

انواع بیمه های مسافرتی

انواع بیمه های مسافرتی

انواع پوشش بیمه ای که ارتباط مستقیم با مسافرت دارد به شرح زیر است:

الف ) بیمه نامه مسافرتى خارج از کشور AXA

این بیمه نامه اشخاصى را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش بیمه قرار مى دهد و اعتبار آن در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فى مابین مطابق با شرایط عمومى ، توسط شبکه بین المللى شرکت کمک رسانى آکسا تضمین و ارائه مى گردد . همچنین خسارتهاى وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مى باشد . استفاده از این پوشش بیمه ای علیرغم مزایای فوق العاده ای که برآن مترتب است ، اجباری نیست و به جهت عدم آشنائی مردم با آن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد . لازم به ذکر است برای سفر به کشور هائی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، کانادا و امریکا داشتن این نوع پوشش بیمه ای اجباری است.

مزایاى بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور با احتساب موارد استثنائات و شرایط مندرج در بیمه نامه عبارتند از :

پرداخت هزینه هاى درمانى ، جراحى ، داروخانه و بیمارستان جهت حوادث و بیمارى هایى که در طول مسافرت بروز نماید تا مبلغ 50.000 یورو

پرداخت هزینه هاى فوریتهاى دندانپزشکى تا مبلغ 150یورو

پذیرش و انتقال پزشکى به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکى

پرداخت هزینه هاى دعاوى حقوقى تا 1000 یورو طبق شرایط بیمه نامه

راهنمایى و کمک رسانى در سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتى

بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بسترى شدن بیمه شده

بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت

پرداخت هزینه هاى عزیمت همراه به بالین بیمه شده بسترى در بیمارستان

انتقال پیامهاى فورى و اضطرارى بیمه شده

ارسال دارو از کشور مبدا به کشورى که بیمه شده در آن بسترى است .

بازگشت پیش بینى نشده به دلیل مسائل پزشکى یا بیمارى بستگان بیمه شده در صورتیکه نتواند از بلیط اولیه جهت بازگشت استفاده نماید .

استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار ( چنانچه بار کنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بیمه شده تحویل نگردد ، هزینه خریدهاى اضطرارى تا مبلغ 200 یورو و در صورتیکه این تاخیر به بیش از 48 ساعت منجر شود حداکثر تا مبلغ 800 یورو)

در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتى از قبیل گذرنامه ، ویزا و... ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگى اقدامات قانونى براى جایگزینى آنها.

پرداخت هزینه هاى دیدار اضطرارى هر فرد به درخواست بیمه گذار از مبدا ایران شامل یک فقره بلیط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه 60 یورو براى حداکثر 15 روز متوالى (مشروط بر آنکه بیمه گذار بیش از 10 روز متوالى در بیمارستان بسترى شود) .

شرایط ابطال بیمه مسافرت به خارج از کشور AXA

در بعضى از موارد بیمه‌گذاران بعلت عدم صدور ویزاى سفر یا انصراف از مسافرت درخواست ابطال بیمه‌ نامه خود را دارند ، بدین منظور با شرایط ذیل نسبت به ابطال اقدام مى‌گردد :

در صورتیکه علت ابطال عدم صدور ویزا باشد با اخذ نامه از سفارتخانه کشور موردنظر و با صدور الحاقى با درج علت ابطال و با کسر 000/20 ریال بابت هزینه ابطال اقدام مى شود .

در صورتیکه انصراف از سفر توسط بیمه‌گذار (بیمه شده) قبل از صدور ویزا باشد با کسر مبلغ 000/30 ریال نسبت به صدور الحاقى اقدام و بیمه‌نامه باطل خواهد شد .

در صورتیکه انصراف از سفر توسط بیمه‌گذار (بیمه شده) بعد از صدور ویزا باشد على‌القاعده تا اتمام مهلت ویزا امکان ابطال بیمه‌نامه فراهم نیست و بعد از پایان یافتن مدت ویزا بیمه‌گر با رویت اصل گذرنامه بیمه شده و کنترل عدم درج مهر خروج از کشور در مدت اعتبار ویزا با کسر مبلغ 000/30 ریال هزینه ابطال نسبت به صدور الحاقى اقدام خواهد نمود .

 نرخ انواع بیمه نامه مسافرتى AXA

الف ) منطقه سفر : تمام دنیا غیر از آمریکا و کانادا

 

مدت

سن

تا 12 سال

13-65 سال

66-70 سال

71-80 سال

81-85 سال

1- 7 روز

68.000

137.000

205.000

274.000

411.000

8-15 روز

134.000

267.000

401.000

535.000

802.000

16-23 روز

159.000

318.000

476.000

635.000

953.000

24-31 روز

165.000

330.000

496.000

661.000

991.000

32-45 روز

255.000

510.000

765.000

936.000

1.531.000

46-62 روز

289.000

578.000

866.000

1.155.000

1.733.000

63-92 روز

415.000

829.000

1.244.000

1.659.000

2.488.000

شش ماه

770.000

1.539.000

2.309.000

3.078.000

4.617.000

یکساله

1.304.000

2.608.000

3.912.000

5.782.000

7.825.000

ب ) منطقه سفر : آمریکا و کانادا

 

مدت

سن

تا 12 سال

13-65 سال

66-70 سال

71-80 سال

81-85 سال

1- 7 روز

103.000

205.000

308.000

411.000

616.000

8-15 روز

200.000

401.000

601.000

802.000

1.203.000

16-23 روز

238.000

476.000

714.000

873.000

1.429.000

24-31 روز

248.000

496.000

744.000

991.000

1.487.000

32-45 روز

383.000

765.000

1.148.000

1.531.000

2.296.000

46-62 روز

433.000

866.000

1.299.000

1.733.000

2.599.000

63-92 روز

622.000

1.244.000

1.866.000

2.281.000

3.732.000

شش ماه

103.000

205.000

308.000

411.000

6.926.000

یکساله

200.000

401.000

601.000

802.000

11.737.000

 

ب ) بیمه مسئولیت برگزارکنندگان تورهاى علمى ، سیاحتى و زیارتى

با توجه به شرح وظایف اشخاص حقیقى و حقوقى برگزار کننده تورهاى علمى ، سیاحتى و زیارتى که مسئولیتهای آنها را از لحظه آغاز حرکت تورها از مبداء نشان مى دهد ، با ارائه این پوشش بیمه اى (بیمه مسئولیت برگزار کنندگان تورها) ، چنانچه در طول ایام برگزاری تور خسارات جانى به شرکت کنندگان در تورها و اردوها وارد آید و مسئولین تور مقصر شناخته شوند شرکت بیمه گر با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه و قوانین و مقررات بیمه مسئولیت مدنى ، نسبت به جبران آن اقدام خواهد کرد .به عبارت دیگر چنانچه در زمان برگزارى تور حادثه اى واقع شده و منجر به وارد شدن صدمات جسمانى به شرکت کنندگان(مسافرین) شود ومسؤولیت برگزار کننده تور محرز گردد، شرکت بیمه خسارت هاى وارده را تا سقف تعهدات توافق شده جبران خواهد کرد. براساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استفاده از این پوشش بیمه ای برای برگزار کنندگان تور اجباری است .

تعهدات بیمه گر دراین خصوص عبارتست از : الف ) پرداخت غرامت فوت و نقص عضو ب ) پرداخت هزینه های پزشکی

بدیهی است حداکثر میزان غرامت قابل پرداخت بستگی به میزان حق بیمه پرداخت شده توسط آژانس مسافرتی برگزار کننده برای هر مسافر دارد .

موارد استثناء :

خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

خسارتی که طبق قانون تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری و حوادث سرنشین وسایط نقلیه موتوری قرار می گیرد.

خسارت ناشی از نزاع و درگیری

خسارت ناشی از حوادث دریایی

خسارت ناشی از جنگ ، مین و انفجار

سایر استثنائات مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی

نکته مهم : از آنجائى که در کلیه بیمه هاى مسئولیت مدنى بدون استثنا بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبى مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست که مسافرین آگاهی داشته باشند که می بایست ظرف مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند . بدیهی است در صورت نقص مدارک بعداً امکان ارائه مدارک تکمیلی به بیمه گر وجود خواهد داشت .

برچسب ها: تاجیکستانسفر به تاجیکستانکولاببیمهبیمه سفربیمه مسافرتیبیمه اکسابیمه سفرهای خارجیخجنددوشنبهاخبار تاجیکستانویزای تاجیکستانکوههای تاجیکستانشمال تاجیکستانجنوب تاجیکستانمرغابخاروغقله سامانیقله کوژونوفسکایاکوههای فانگردنه های تاجیکستانشرق تاجیکستانغرب تاجیکستانهمسایه های تاجیکستانآب و هوای تاجیکستاندانشگاههای تاجیکستاندانشگاه ملی تاجیکستاندانشگاه دولتی تاجیکستاندانشگاه کشاورزی تاجیکستانتحصیل در تاجیکستاناخذ پذیرش از تاجیکستاناخذ پذیرش از دانشگاههای تاجیکستاناقامت در تاجیکستانکار در تاجیکستانزندگی در تاجیکستانهتل های تاجیکستانموزه های تاجیکستانرستوران های تاجیکستانهتل تاجیکستانهتل آسیاپلاسهتل مرکوریهتل وفاهتل حیاتکاخ باربد تاجیکستانکاخ وحدت تاجیکستانسایت های تاجیکستانقیمت تور تاجیکستانتور تاجیکستان قیمتتور تاجیکستان قیمت مشهدتور ارزان قیمت تاجیکستانتور زمینی تاجیکستان قیمتسفر تاجیکستان تور قیمتقیمت تور تاجیکستان در اصفهانقیمت تور تاجیکستان از مشهدتور تاجیکستانتور تاجیکستان و گرجستانتور زمینی تاجیکستاننرخ تور تاجیکستانتور های تاجیکستانتور تاجیکستان 91تور تابستانی تاجیکستانتور تاجیکستان مشهدقیمت بلیط تاجیکستانتور تاجیکستان تابستان 91تور تاجیکستان از شیرازتور تاجیکستان از مشهدتور تاجیکستان نوروز 91تور تاجیکستان ارزانترین نرخمجری مستقیم تور تاجیکستانتور طبیعت گردی تاجیکستانقیمت تاجیکستانقیمت ویزا تاجیکستانقیمت بلیت تاجیکستانقیمت تورهای تاجیکستانقیمت هتل تاجیکستانقیمت بلیط پرواز تاجیکستانقیمت بلیط تهران تاجیکستانقیمت بلیط مشهد تاجیکستانقیمت خانه در تاجیکستانقیمت بلیط تاجیکستان آسمانقیمت بلیط برای تاجیکستانقیمت املاک در تاجیکستانقیمت بلیط هوایی تاجیکستانقیمت ماشین در تاجیکستانقیمت زمین در تاجیکستانقیمت بلیط ایران تاجیکستانقیمت بلیط تاجیکستان مشهدقیمت بلیط قطار تاجیکستانقیمت مسکن در تاجیکستانقیمت بلیط هواپیما تاجیکستانقیمت بلیط مسافرت به تاجیکستان

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.