شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مار دریایی پوزه دار

مار دریایی پوزه دار

مشخصات : ارتفاع پولك رسترال بيش از پهناي آنست ، پولك پيشاني كوچك (طويل و كوتاهتر از پولك آهيانه) ، داراي يك پولك جلو چشمي و يك يا دو پولك عقب چشمي ، معمولاً داراي يك پولك گيجگاهي ، پولكهاي چين كوچك يا نامشخص ، پولكهاي سطح پشتي داراي برآمدگي و كمي تيغه دار و در 50 تا 70 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 230 تا 314 عدد .
سطح پشتي زيتوني يا خاكستري با خطوط عرضي سياه رنگ ، معمولاً در مار بالغ اين خطوط كمي نامشخص ، در بعضي نمونه‌ها بدن به رنگ خاكستري متمايل به سياه و يكنواخت ، سطح جانبي و شكمي به رنگ روشن .
حداكثر طول 130 سانتيمتر ، دم 19 سانتيمتر .

 

انتشار جغرافيايي : سواحل درياها از خليج فارس تا ويتنام و استراليا .
پراكندگي : خليج فارس

نام علمی : Enhydrina schistosa 

نام انگلیسی: Beaked sea Snake    

نام فارسی: مار دریایی پوزه دار

 

منبع: irandeserts 

دسته ها: ایرانگردی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.