شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مرغابی كله سبز

مرغابی كله سبز

مشخصات : 57سانتيمتر . پرنده ي نر سر سبز رنگ و براق ، طوق گردني باريك و سفيد، سينه بلوطي رنگ، سطح پشتي و شكمي خاكستري، دم سفيد با شاهپرهاي وسطي سياه و برگشته ، و منقاري زرد رنگ دارد . پرنده ي ماده قهوه اي لكه لكه است با منقار تقریباً قهوه اي كه اغلب در طرفين نارنجي رنگ مي باشد . آينه ي بالي در هردو جنس به رنگ بنفش و محدود به دو خط سفيد است كه در پرواز به خوبي ديده مي شود . پاهايش نارنجي است . پرنده ي نر در دوران تولك شبيه ماده ولي پررنگ تر است با آينه ي روشن تر ، تارك پررنگ تر ،سينه ي خرمايي و منقار زرد رنگ . تفاوت ماده ي (( كله سبز)) با با ماده ي(( اردك ارده اي)) در اندازه ي بزرگتر ،پروبال قهوه اي تر ،آينه ي بال بنفش رنگ و تيزي كمتر نوك بال است و بدن آن در حالت نشسته بيشتر در آب فرو مي رود . از فيلوش ماده با سر و منقار درشت ، گردن ضخيم تر ،خط سفيد در دو طرف آينه ي بالي ودم كوتاه تر و سفيد قابل تشخيص است ، و از ((نوك پهن )) ماده با اندازه ي بزرگتر ،منقار خيلي كوچكتر و گردن درازتر باز شناخته مي شود . پرواز كله سبز سريع و با بال زدن هاي كم دامنه همراه است و مي تواند يكباره از سطح آب برخيزد . پرنده است اجتماعي و گله هاي آن در پرواز شكل مشخصي ندارد .

زيستگاه : درياچه، بركه ،رودخانه ،تالاب ها. زمستان ها در سواحل پناه دار دريا و خورها ديده مي شوند . در بين گياهان نزديك آب و گاهي در سوراخ هاي زمين آشيانه مي سازد

پراكندگي : زمستان ها خيلي زياد است به تعداد كم در ايران زادوولد ميكند .

 

منبع:irandeserts

دسته ها: ایرانگردی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.