شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فرم ارسال اطلاعات باشگاه‌ها و گروه‌های کوهنوردی

لیست باشگاهها در حال تکمیل می باشد.  جهت درج مشخصات باشگاه، گروه‌ و یا انجمن کوهنوردی و تکمیل اطلاعات این صفحه از فرم انتهای همین صفحه اقدام نمایید. همچنین در صورت تمایل میتوانند فایل برنامه‌های یکساله، شش ماهه، سه ماهه یا یک ماهه خود را برای ما ارسال نمایند تا نسبت به انتشار آنها اقدام نماییم.