شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبشارهای قلعه تل

آبشارهای قلعه تل، دزفول

/post-3282/

آبشارهاي قلعه تل شاما 2 آبشار در موقعیت های جغرافیایی E4955 N3139 به نام های آبشار تنگ آبی اول و دوم در استان خوزستان قرار دارد. قلعه‌تُل شهری است در استان خوزستان. این شهر در بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک قرار گرفتi است. قلعه تل توسط محمد تقی خان بختیاری در سرتلی در ناحیه ایذه بنا شده‌است....