شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبشارهای هشتجین

آبشارهای هشتجین، هشتجین

/post-3283/

آبشارهاي هشتجين در موقعیت جغرافیایی E4825 N3730 در استان اردبیل قرار دارد. شهر هشجین مرکز بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل در شمال غرب ایران است. بخش خورش رستم از شمال با خلخال و کوثر از جنوب با استان زنجان از شرق با بخش شاهرود و از غرب با شهرستان میانه همسایه‌است. رود...