شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آبشار دیز

آبشار دیز، خلخال

/post-1044/

آبشار دیز در موقعیت جغرافیایی N371914 E484425 در استان اردبیل قرار دارد. شهر هشجین مرکز بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل در شمال غرب ایران است. بخش خورش رستم از شمال با خلخال و کوثر از جنوب با استان زنجان از شرق با بخش شاهرود و از غرب با شهرستان میانه همسایه‌است. رود مشهور...