شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبشار رودمیان

آبشار رودمیان، خرو

/post-1035/

آبشار رودمیان در موقعیت جغرافیایی N361227 E590607 در استان خراسان رضوی واقع است. این آبشار در 6 کیلومتری شمال شرقی شهرستان خرو در مسیر چشمه علی این منطقه و پس از آن واقع است. پایتخت آلوی ایران واژه ی خرو در برخی جای ها به معنی محل تقسیم مورد استفاده قرار میگرفته و شاید اتلاق کردن این نام...