شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبشار سرخه میشه

آبشار سرخه میشه، طارم

/post-1017/

آبشار سرخه میشه در موقعیت جغرافیایی N3700 E4838 در استان زنجان واقع است. آبشار سرخه میشه در غرب روستایی به همین نام در منطقه طارم استان زنجان قرار گرفته است. این آبشار از میان شکاف دو صخره سنگی بسیار بلند به پایین میریزد و در رده آبشارهای بلند استان زنجان قرار دارد. در پایین آبشار حوضچه...