شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبشار هوان گوشو

آبشار هوان گوشو چين

/post-7026/

در استان ”گوی‌جو“ واقع در جنوب‌غرب چین ۱۸ آبشار دیدنی، چشمان انسان را خیره می‌کند. در این میان آبشار ”هوان گوشو“ با ارتفاع ۷۴ متر مرتفع‌ترین آبشار به‌شمار می‌آید. در اطراف آن آبشارهائی مانند مروارید در فوران است. آبشار ”دوپوتان“ در حوضه علیای آبشار هوان گوشو و آبشار ”لوشی تان“ حوضه پائین...