شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبشار کرودی کن

آبشار کرودی کن (آبشار دودی)، بروجن

/post-3224/

در دره تنگ زندان در منطقه حفاظت شده سبزه کوه روبری قله کلار این آبشار قرار دارد.کرودی کن در زبان محلی مرکب از کلمه های کر به معنای مه و دی به معنای دود است نامی زیبا برای این آبشار ریزش آب از ارتفاع بالا و باد باعث معلق شدن ذرات ریز آب در آسمان می شود. این آبشار در موقعیت جغرافیایی E505845...