شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبچلیک آواز خوان

آبچلیک آواز خوان

/post-1566/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 20 سانتیمتر طول دارد و جثه اش کوچک است و به رنگ قهوه ای خاکستری با پاهای کوچک و زرد دیده می شود. روتنه قهوه ای با نوار بالی سفید وپهن و انتهای شاهپرهای اولیه و ثانویه اش راه راه های تیره، زیر تنه سفید، دمگاه قهوه ای و دم راه راه سیاه است. پروازش نزدیک به سطح زمین و...