شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آبچلیک تالابی

آبچلیک تالابی

/post-1569/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد و کوچکتر از آبچلیک پا سرخ است. پاها به نسبت بلند، منقار مستقیم و باریک، گردن لاغرتر از آبچلیک پا سرخ چهره، در حالت کلی، روشن است و نوار ابرویی سفید مشخصی دارد.تابستان ها، روتنه خاکستری نخودیبا لکه های صلیب مانند زیرتنه خاکستری سینه و گلو با لکه...