شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبچلیک شکیل

آبچلیک شکیل

/post-1573/

مشخصات ظاهری : پرنده ی نر، 28 سانتیمتر طول و پرنده ماده 22 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر، تابستان ها، با پرهای گرد« گلو و گوشپرها، که از ترکیب رنگ های وناگون سفید، سیاه، بلوطی، نخودی و رگه های سیاه تشکیل شده است، حالت شنل مانندی پیدا کرده که به آسانی تشخیص داده می شود. در پرواز نیز این...