شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آب در ایران باستان

آب در ایران باستان

/post-2716/

به نام خدائي كه آب آفريد ز آب آمده زندگي را پديد چو يزدان به گيتي ره نو گشاد گياه و دد و دام و مردم نهاد همه تشنه آب پاك آمدند از او زنده بر روي خاك آمدند دو ذره که با هم بیاهیختند ز مهر و خرد درهم آمیختند یکی آنکه جان را دهد زندگی دگر آنکه سوزد به فرخندگی جهش امپراتوري شكوهمند ايرانيان در...

آب در ایران باستان

/post-655/

جعفر سپهری به نام خدائي كه آب آفريد ز آب آمده زندگي را پديد چو يزدان به گيتي ره نو گشاد گياه و دد و دام و مردم نهاد همه تشنه آب پاك آمدند از او زنده بر روي خاك آمدند دو ذره که با هم بیاهیختند ز مهر و خرد درهم آمیختند یکی آنکه جان را دهد زندگی دگر آنکه سوزد به فرخندگی جهش امپراتوري شكوهمند...