شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آب گرم ورتون

چشمه آب معدنی و آب گرم ورتون

/post-4096/

این چشمه در ۴۳ کیلومتری جاده اصفهان به یزد در منطقه ای به نام ورتون قرار داره. استحمام در آب گرم ورتون سبب آرامش دردهای عصبی و رماتیسمی و نوشیدن آن باعث ازدیاد ترشح معده می گردد. در این منطقه حمام هایی به سبک دوره صفویه وجود دارد که بیشتر آن ها مخروبه اند ولی برخی از آن ها سالم بوده و مورد...