شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آرامگاه سلطان بخت آغا

آرامگاه سلطان بخت آغا؛ خاطره دولتی که خوش درخشید

/post-4107/

بانو «سلطان بخت آغا»؛ برادرزاده «شاه شیخ ابواسحاق اینجو» است که در زمان حیات خواجه حافظ شیرازی بر بخش هایی از جنوب ایران و شهر شیراز فرمان می راند و چون شاهی نیکوکار و خوش کردار بود، حافظ برافتادن او را با اندوه و حسرت یاد می کند و می گوید: «راستی خاتم فیروزه بواسحاقی/ خوش درخشید ولی دولت...