شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آرامگاه Mausoleum

آرامگاه (Mausoleum)

/post-4484/

این توده از سنگ مرمر و ماسه زمانی یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان بود. معمار پیزوس این آرامگاه ( آرامگاه هالیکارپناسوس ) را به عنوان محل استراحت نهایی پادشاه ماسولوس در هالیکارناسوس ، نام باستانی بدروم ، بنا کرد. ( 376-353 قبل از میلاد). هنگامی که به پایان رسید، ساختار قوی چشمگیر آن 46...