شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آرندان را با دلتان ببینید

آرندان را با دلتان ببینید

/post-5607/

سفر، قصه رفتن است، تجربه دیگر بودن است اصلا تجربه «خود» واقعی است؛ دلت می‌خواهد بروی. تو این بار به ندای درون گوش می‌دهی جاده را می‌گیری و می‌روی تا آنجا که آفریننده بی‌همتا تو را از خوان نعمتش سیراب کند. می‌مانی، از آن چه انتظار داشتی با آنچه اینک رخ داده و پیش رو می‌بینی... شگفت دنیایی...