شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آستانه

غار صادق علی، آستانه

/post-3957/

اين غار در ارتفاعات توره –

قزاقستان - آستانه - مسجد نور

/post-906/

مسجد نور آستانه (Nur Astana Mosque) ، مسجدی در شهر آستانه ، پایتخت قزاقستان است ،که بزرگترین مسجد قزاقستان و بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی محسوب می شود. ارتفاع 40 متری آن نمادی است از سن حضرت محمد (ص) و ارتفاع 43 متری منارهای آن نمادی است از سن آن حضرت هنگام وفات. این مسجد عظیم در حاشیه...