شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آشنایی با جزیره ی تنب بزرگ

آشنایی با جزیره ی تنب بزرگ

/post-5754/

جزیره ی تنب بزرگ بسیاری از افراد هستند که با بیشتر نواحی ایران ناآشنا هستند به عنوان مثال اگر پرسیده شود که «داشلی برون»کجاست، خیلی از افراد نمی دانند.یا اینکه وقتی از آب وهوا و جاذبه های گردشگری نواحی دور ایران پرسیده می شود، از کمتر کسی پاسخ کامل خواهیم شنید.زمانی که ما از کشور خود خبر...