شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آشنایی با شهر گمیش تپه

آشنایی با گمیش تپه

/post-6559/

جمعیت فعال شهر ۳۳۰۳ نفر و معادل ۴۳ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر است میزان اشتغال در جمعیت فعال ۲ ۷۳ درصد است و میزان بیکاری ۸ ۲۶ درصد است شهر گمیش تپه ( تپه نقره ای ) به مختصات جغرافیایی ۵۴درجه و ۵ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۶ دقیقه عرض شمالی جزء بخش شمالی جعفر بای غربی از شهرستان ترکمن...