شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آق قلعه

اسپی دژ(آق قلعه)

/post-3405/

این قلعه در قسمت نهائی شمال قلعه سابق مبار آباد در کنار "گرگان رود" واقع شده است. منبع: irandeserts