شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آموزش جهانگردی

آموزش جهانگردی

/post-6144/

توریسم را باید با زادگاهش معنا کرد ، زادگاه توریسم در مکان خود ( یعنی دنیای بیرون) محصولی عینی است ،نه ذهنی و توریسم در معنای امروزیش طی سه یا چهار دهه اخیر تغییراتی بسیار زیادی پیدا کرده است .پس زمان نیز به زادگاه توریسم احاطه دارد. مشخصه دیگر زادگاه توریسم دنیایی است که آخرین دست آوردهای...