شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آگامای آفتابی

آگامای آفتابی

/post-2320/

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلسهاي پشتي يكنواخت و يك شكل نيستند؛ فلسهاي ناخن مانند گسترش يافته و يعضي ديگر داراي برآمدگي؛ اطراف سر و گردن فاقد فلسهاي ريشه اي شكل بلند ( گاهي با فلسهاي خاردار كوتاه )؛ يك يا دو طرف انگشت چهارم با ريشه‌هاي كوتاه؛ سوراخ‌هاي بيني از پهلوي سر قابل رويت...