شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آگامای دم تیغی مصری

آگامای دم تیغی مصری

/post-2339/

مشخصات : حلقه های فلسی خار دار در سطح فوقانی دم توسط فلس های کوچک از هم جدا نشده اند ، ناحیه پشتی بدون ردیف های عرضی از برآمدگیهای خار دار توسعه یافته . فلس های روی بدن کوچک ، بیشتر از 300 فلس در اطراف ناحیه میانی بدن ؛ فاقد فلس های توسعه یافته روی پهلو ها ؛ 2 یا بیشتر ردیف عرضی از فلس ها...