شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آگامای سروزغی خاکستری

آگامای سروزغی خاکستری

/post-2327/

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلسهاي پشتي يكنواخت نيستند؛ برخي ناخن مانند، اغلب توبركولي، فلسهاي بيني بزرگ در تماس با هم يا به ندرت توسط يك رديف پولك جدا شده اند؛ بيشتر از 16 فلس ما بين چشمها بر روي سر؛ اطراف سر و گردن بدون فلسهاي ريشه اي شكل بلند (گاهي با فلسهاي خار دار كوتاه)؛ دم...