شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آگامای صخره ای سیاه

آگامای صخره ای سیاه

/post-2331/

مشخصات: فلسهای قسمت میانی بدن بیش از 150 عدد است. فلسهای خاردار در پهلو ها مشاهده نمی شود. دم به صورت چند بخش، که هر بخش دارای 2 تا 4 حلقه است. رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای با خالهی تیره در سرتاسر بدن. پراکندگی جهانی: پراکندگی این آگاما از جنوب ایران تا شمال شرقی پنجاب در پاکستان است. این...