شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

آگاهی نمک سفر

آگاهی نمکِ سفر

/post-4590/

بیشتر افراد جامعه، فلسفه را مبحثی خسته‌کننده می‌دانند که با موضوعات خشک و بی‌روح و مفاهیم سنگین هیچ جذابیتی ندارد. بسیاری هم که در این گروه جای می‌گیرند، بر این باورند که فلسفه نتوانسته به پرسش‌های اساسی که همیشه در این علم مطرح بوده، پاسخی شایسته و قابل قبول دهد و بر این اساس تاثیر زیادی...