شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آیا ارزش خاک کیش را می دانیم

آیا ارزش خاک جزيره کیش را می دانیم

/post-6831/

کیش، مروارید خلیج‌فارس، یک مروارید حقیقی است. جنس آن مانند مروارید است یعنی از فعالیت مرجان‌ها بوجود می‌‌آید. مروارید، ترشحات صدف‌هاست که همان مواد آهکی در مقابل ذرات شن که تن نرم و حساس آنها را می‌آزارد. صدف مواد کلسیمی و آهکی را از محیط جذب می‌کند و اطراف ذره‌ شن آزاردهنده جای می‌گذارد،...