شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آیا زنان تنها در سفر امنیت دارند

آیا زنان تنها, در سفر امنیت دارند

/post-4476/

در طول سال های اخیر بر تعداد زنانی که به تنهایی مسافرت می کند افزوده شده است. اما این نوع سفرها خطرات بسیاری به دنبال دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا همچنان زن را موجودی ضعیف می دانند که نمی تواند از خود دفاع کند و به همین دلیل او را شایسته انجام بسیاری از کارها نمی دانند. البته در کشورهای...