شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آینده گردشگری در سایه هتل های سبز

آینده گردشگری در سایه هتل های سبز

/post-4937/

در جهان امروز که کارشناسان به دنبال مدل‌های تازه‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی هستند، مدیریت پایدار دیگر یک گزینه انتخابی نیست بلکه شرطی اساسی برای بقا و موفقیت محسوب می‌شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگ ترین هدایت کنندگان اشتغال و توسعه جهانی، نقش مهمی در...