شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آیین های نوروزی

آیین های نوروزی در شهرستان شاهرود

/post-661/

فاطمه قلی پور، ارسال علیرضا اسلام پناه نوروز ایرانیان که در آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود پیام آور نوشدگی سال و آمدن گرما و مرگ زمستان و باززایی طبیعت و زمان خروج انسان از عالم خمودگی و پیوستن به طبیعت و شروع حیات اجتماعی دوباره در جامعه و کار دسته جمعی در بیرون از خانه و در مزرعه و باغ و...