شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اتیکت سفر بایدها و نبایدها

اتیکت سفر بایدها و نبایدها

/post-4086/

سفر هم برای خود آدابی دارد که باید رعایت کنید. قرار نیست همه چیز همیشه بر وفق مراد شما باشد. گاهی این شما هستید که باید کارهایی را انجام دهید و از انجام برخی فعل ها دست بردارید. اکنون که در آستانه نوروز و تعطیلات عید قرار داریم، برخی بایدها و نبایدهای سفر کردن را برایتان یادآوری می کنیم،...