شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اثر انگشت سیاست بر صنعت گردشگری

اثر انگشت سیاست بر صنعت گردشگری

/post-5350/

اقدام کشورهای غربی در انگشت نگاری از اتباع خارجی که با هدف جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و حتی با اغراض سیاسی صورت می گیرد، اکنون به یکی از دغدغه های فعالان گردشگری تبدیل شده است. بر اساس یک عرف دیپلماتیک، در صورتیکه یک کشور برای ورود اتباع کشورهای دیگر محدودیت هایی از جمله انگشت نگاری اعمال...