شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اجاق قراقی بافی

اجاق قراقی بافی

/post-2736/

در استان اردبيل, عشاير دشت مغان نوعي پارچه دستبافت تمام پشمي مي بافند که به لهجه محلي اجاق قراقي ناميده مي شود. وجه تسميه نامگذاري بدين علت بوده که در جلوي اجاق و زير منقل از آن استفاده مي نمايند و نوعي حفاظ براي در امان بودن فرش يا زيراندازهاي ديگر از شراره هاي آتش مي باشد. به اصطلاح محلي...