شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ارتفاعات کرمان Kerman Mountain

ارتفاعات کرمان | Kerman Mountain

/post-5826/

بخش وسیعی از کوهستان های مرتفع استان کرمان به صورت رشته کوه های عظیم از محدوده شمال و شمال غرب استان شروع شده و با جهت شمال غربی به جنوب شرقی در مرکز استان گسترش یافته اند. این ارتفاعات از شرق به چاله لوت، از شمال چاله رفسنجان- انار، از غرب کفه نمکی سیرجان و از جنوب به چاله جازموریان محدود...