شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ارتکند بهشت گمشده کلات نادری

ارتکند بهشت گمشده کلات نادری

/post-5991/

طبیعت را دوست دارم، کوه و ارتفاعات و مناظر طبیعی را مظهری از قدرت خداوند در زمین می دانم، البته اگر به تمام آن چه در طبیعت یافت می شود دقت کنیم، عظمت و لطف بی کران الهی را می بینیم. طبیعت گردی یک روش و منش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضای شرکت کننده در گروه تقسیم می شود. روشی...